Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Bright Technologies Kft.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1015 Budapest, Batthyány utca 36. 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@mypaint.hu

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-977589

Adószáma: 23778472-2-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Cégbíróság

Telefonszáma: +36 30 260 58 34

A tárhely-szolgáltató adatai

Név: SiteGround Italia Srl

Székhely:  Milan 20121, Via Agnello 8.

Telefon: 44.20.71839093

A szerződés nyelve: magyar