Általános nyereményjáték szabályzat

Jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) a mypaint.hu online portál hivatalos oldalán illetve a facebook oldalon meghirdetett vacsora nyereményjátékra vonatkozik, a feltüntetett egyedi feltételekkel.
A játék szervezője a mypaint.hu online oldal.
A játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

Szervező fenntartja a  játék lebonyolítására vonatkozó módosítás jogát.

1.  A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Bright Technologies Kft. munkatársai, és azok közeli hozzátartozói.

2.  A Játék időtartama

A játék 2017. július 31-ig tart. A sorsolás Augusztus 1-én történik. A játék nyereményét online gépi sorsolással sorsoljuk ki. A nyeremény pénzre nem váltható!!

3.  A Játékban részt vevők

• minden olyan vásárló, aki 2017. június 01. és július 31. között online vásárolt a mypaint.hu oldalon és a Nyereményjáték ideje alatt a MyPaint facebook üzenő falán található nyeremény felhívás posztban megjelöli egy ismerőse nevét.

• illetve a kért adatait hiánytalanul megadta.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása. A nyertest e-mailben értesítjük és eljuttatjuk számára a 10.000Forintos páros vacsora utalványt, melyet a lenti étteremben használhat fel, a lentiekben említett feltételekkel.

4.  Nyeremény

Bruttó 10.000Ft értékű páros vacsorautalvány, melyet a belvárosi Trattoria Venezia Étteremben használhat fel a nyertes, az utalványon megjelölt ideig.

 

ÉRVÉNYESSÉG:
Az utalvány felhasználható: 2017. december 31-ig.

5.  A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése

A nyeremény a 2017. 08.01-én kerül kisorsolásra, azon vásárlók között, aki 2017. június 01. és július 31. között online vásárolt a mypaint.hu oldalon és a Nyereményjáték ideje alatt a MyPaint facebook üzenő falán található nyeremény felhívás posztban megjelöli egy ismerőse nevét.

6.  Nyeremény kézbesítése

A nyereményutalványt e-mailben küldjük el illetve facebookon is megosztjuk a nyertes nevét.

7.  Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.
A személyes adatok felvétele a játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.
A játékosok a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a mypaint.hu adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-122328/2017), és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:
Regisztrációval a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait – nevét, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét – a szervező kezelje a játék ideje alatt, azokat a nyertes kiértesítéséhez és a nyeremény átvételéhez felhasználja, továbbá a nyertes nevét a Facebook oldalán, illetve honlapján közzétegye.